بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران )

نویسندگان: زهرا غلام پور , محمد زکی عقل , بهروز جعفرپور , محسن مهرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus, GFLV) یکی از مخرب ترین ویروسهای بیماریزای مو است که موجب خسارت زیادی در تاکستان ها می شود. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این ویروس در تاکستان های استان خراسان رضوی در طی سال های 1391 و 1392 تعداد 280 نمونه برگی از تاکستان های عمده این استان بصورت تصادفی جمع آوری و در آزمون Indirect-ELISA با استفاده از آنتی بادی تهیه شده برعلیه جدایه ایرانی ویروس، آلودگی به GFLV در 187 نمونه تایید شد. علائم بیماری شامل بدشکلی برگ، رگبرگ نواری و موزائیک، زیگزاگ شدن شاخه ها، کوتولگی میانگره ها، تولید جوانه های دوتائی، ریزش حبه ها و عدم همزمانی در رسیدن حبه ها بود. در آزمون RT-PCR با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی طراحی شده، پروتئین پوششی ویروس بطول 1515 جفت باز بعلاوه230 نوکلئوتید از انتهای ´3 ویروس از 30 نمونه تکثیر شد.RFLP با استفاده از آنزیم برشی TaqI جدایه های GFLV را در 18 گروه متفاوت دسته بندی کرد که تعیین ترادف سرگروه ها نیز این گروه بندی را تائید کرد. جدایه های تعیین توالی شده دارای 92-90 درصد شباهت با ایزوله های موجود در بانک ژن در سطح نوکلئوتیدی بودند.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, ویروس برگ بادبزنی مو , ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043255,
author = {غلام پور, زهرا and زکی عقل, محمد and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تنوع ژنتیکی، ویروس برگ بادبزنی مو ، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران
%A غلام پور, زهرا
%A زکی عقل, محمد
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]