بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( طبقه بندی جدا یه های توکسین زا و غیر توکسین زای P. syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سارا صرافان صادقی , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Pseudomonas syringae یکی از گونه های باکتریهای بیماریزا است که

کلمات کلیدی

, درختان هسته دار, سودوموناس, توکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043272,
author = {صرافان صادقی, سارا and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {طبقه بندی جدا یه های توکسین زا و غیر توکسین زای P. syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {درختان هسته دار، سودوموناس، توکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی جدا یه های توکسین زا و غیر توکسین زای P. syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی
%A صرافان صادقی, سارا
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]