بیست ویکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران )

نویسندگان: علی گل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پشه های گالزا (Cecidomyiidae) یکی از بزرگترین خانواده های حشرات در راسته دوبالان می باشند، که اکثر آنها مونوفاژ یا الیگوفاژ هستند. این خانواده شامل چهار زیرخانواده Catotrichinae، Lestreminae، Porricondyliinae و Cecidomyiinae می باشد، که در بین آنها گونه های زیرخانواده Cecidomyiinae روی انواع گیاهان گالزا هستند. حشرات بالغ این خانواده معمولا خیلی کوچک و به طول 5/0 - 3/0میلی متر، به ندرت تا 8 میلی متر، دارای شاخک های بزرگ شامل 40 -6 بندی (معمولا 14 – 12)، بال های نسبتا بزرگ با تعدادی معدودی رگبال و پاهای دراز هستند. لاروهای آن ها گیاهخوار، پوسیده خوار، قارچ خوار و تعدادی نیز گوشتخوار هستند. طی یک بررسی فونستیک که در فصل زراعی 1392 روی فون خانواده Cecidomyiidae در شهرستان علی آباد کتول (استان گلستان) مرتبط با درختان بید صورت گرفت، تعداد 5 گونه پشه گالزا از درختان بید منطقه جمع آوری گردید. نمونه ها پس از شناسایی اولیه برای دکتر مارسلا اسکوراوا در جمهوری چک ارسال و همگی مورد تائید نامبرده قرار گرفتند. در فهرست ذیل رکورد های جدید برای فون ایران با علامت ستاره مشخص شده اند: Rabdophaga rosaria*(H. Loew, 1850), Iteomyia capreae*(Winnertz, 1853), Rabdophaga salicis(Schrank, 1803), Rabdophaga nervorum*(Kieffer, 1895) and Camptodiplosis boleti*(Kieffer, 1901

کلمات کلیدی

, پشه های گالزا, گزارش جدید, بید, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043292,
author = {گل, علی and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی},
title = {گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران},
booktitle = {بیست ویکمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پشه های گالزا، گزارش جدید، بید، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران
%A گل, علی
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%J بیست ویکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]