سومین همایش علوم مدیریت نوین , 2014-09-04

عنوان : ( ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , عاطفه زیبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورت های بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداری مشتریان می باشد. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت هر کسب و کار محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی افزایش می یابد. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود. در بخش بانکداری نیز امروزه به علت افزایش رقابت و به وجودآمدن انواع مختلف موسسات مالی و اعتباری، مشتری جایگاه و ارزش بیش تری پیدا کرده است و مشتری مداری امروزه در بانکها تبدیل به یک اصل اساسی شده است. مشتریان دارائی ناملموس بانکها به شمار آمده و دوام و بقای بانکها در گرو جلب رضایت و وفاداری مشتری است. ازاین رو توجه به وفاداری مشتریان و شناسایی عواملی که می تواند منجر به بهبود وفاداری مشتریان شود، امروزه به یک ضرورت اساسی برای بانکها تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها می باشد. به همین منظور این تحقیق به ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر تبلیغات بانک ها بر وفاداری مشتریان به برند بانک از طریق نقش واسط تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند می پردازد

کلمات کلیدی

, وفاداری مشتری, تبلیغات, تصویر برند, کیفیت ادراک شده برند, رضایت مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043315,
author = {رحیم نیا , فریبرز and زیبائی, عاطفه},
title = {ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند},
booktitle = {سومین همایش علوم مدیریت نوین},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {وفاداری مشتری، تبلیغات، تصویر برند، کیفیت ادراک شده برند، رضایت مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند
%A رحیم نیا , فریبرز
%A زیبائی, عاطفه
%J سومین همایش علوم مدیریت نوین
%D 2014

[Download]