ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393 , 2014-08-27

عنوان : ( اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین بر خصوصیات مورفولوژیکی روده کوچک جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: مجید قشلاق علیائی , ابوالقاسم گلیان , علیرضا حق پرست , محمدرضا باسامی , علیرضا هروی موسوی , رضا حسینی شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال – گلوتامین (0، 5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم) به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنین بر خصوصیات هیستومورفولوژیکی ژژونوم جوجه‌های گوشتی بود. این آزمایش با 480 عدد تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 گروه آزمایشی، 4 تکرار و هر تکرار 20 عدد تخم‌مرغ اجراء گردید. گروه‌های آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون تزریق)، گروه شاهد (تزریق آب استریل)، تزریق 5، 10، 15، 20 میلی‌گرم گلوتامین که در 5/0 میلی‌لیتر آب استریل محلول و در روز 7 جنینی از قسمت باریک تخم‌مرغ به کیسۀ زرده توسط سرنگ با سوزن شماره 25تزریق شد، بود. بلافاصله پس از تفریخ، از هر تکرار 10 جوجه به واحد پرورش منتقل و تا سن 42 روزگی با جیرۀ غذایی توصیه شده بر اساس راهنمای راس 308 پرورش یافتند. وزن نسبی دئودنوم، ژژنوم و کل روده کوچک در سن سه روزگی با تزریق 20 میلی‌گرم گلوتامین در مقایسه با تزریق 0، 5، 10 و 15 میلی‌گرم بیشتر بود و همچنین بیشترین ارتفاع پرز، عمق کریپت و ضخامت لایۀ ماهیچه‌ای با تزریق20 میلی‌گرم گلوتامین مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تزریق محلول حاوی 20 میلی‌گرم گلوتامین به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنین در مقایسه با تزریق 0، 5، 10، 15 میلی‌گرم گلوتامین، موجب بهبود خصوصیات مورفولوژیک ژژونوم جوجه‌های گوشتی می‌شود.

کلمات کلیدی

, تزریق داخل تخم‌مرغ , کیسۀ زرده , گلوتامین , مورفولوژی ژژونوم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043338,
author = {قشلاق علیائی, مجید and گلیان, ابوالقاسم and حق پرست, علیرضا and باسامی, محمدرضا and هروی موسوی, علیرضا and رضا حسینی شهیدی},
title = {اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین بر خصوصیات مورفولوژیکی روده کوچک جوجه‌های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تزریق داخل تخم‌مرغ - کیسۀ زرده - گلوتامین - مورفولوژی ژژونوم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین بر خصوصیات مورفولوژیکی روده کوچک جوجه‌های گوشتی
%A قشلاق علیائی, مجید
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حق پرست, علیرضا
%A باسامی, محمدرضا
%A هروی موسوی, علیرضا
%A رضا حسینی شهیدی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393
%D 2014

[Download]