ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393 , 2014-08-27

عنوان : ( اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده در روز هفتم جنینی بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: مجید قشلاق علیائی , ابوالقاسم گلیان , محمدرضا باسامی , علیرضا حق پرست , علی خداداد فخرآبادی , علیرضا هروی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال – گلوتامین (0، 5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم) به کیسۀ زرده جنین بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با 480 عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار مادر گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 گروه آزمایشی، 4 تکرار و هر تکرار 20 عدد تخم‌مرغ اجراء گردید. گروه‌های آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون تزریق)، گروه شاهد (تزریق آب استریل)، تزریق 5، 10، 15، 20 میلی‌گرم گلوتامین محلول در 5/0 میلی‌لیتر آب استریل در روز 7 جنینی از قسمت باریک تخم‌مرغ به کیسۀ زرده توسط سرنگ با سوزن شماره 25 تزریق شد، بود. بلافاصله پس از تفریخ از هر تکرار 10 قطعه جوجه (مخلوط نر و ماده) به قفس‌های گوشتی منتقل و تا سن 42 روزگی با جیرۀ غذایی بر اساس توصیه راس 308 پرورش یافتند. میانگین وزن جوجه‌ها در زمان تفریخ و افزایش وزن روزانه در کل دوره (42 - 0 روزگی) در پرندگان گروه تزریق 20 میلی‌گرم گلوتامین به ازای هر تخم‌مرغ در مقایسه با گروه شاهد (بدون تزریق) به ترتیب 9/2 و 6/3 درصد بیشتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که تزریق 20 میلی‌گرم گلوتامین به کیسۀ زرده در مقایسه با تزریق 0، 5، 10 و 15 میلی‌گرم گلوتامین، موجب افزایش عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه‌های گوشتی می‌شود.

کلمات کلیدی

, تزریق داخل تخم‌مرغ , جوجه درآوری , عملکرد رشد – کیسه زرده , گلوتامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043340,
author = {قشلاق علیائی, مجید and گلیان, ابوالقاسم and باسامی, محمدرضا and حق پرست, علیرضا and علی خداداد فخرآبادی and هروی موسوی, علیرضا},
title = {اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده در روز هفتم جنینی بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه‌های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تزریق داخل تخم‌مرغ - جوجه درآوری - عملکرد رشد – کیسه زرده - گلوتامین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده در روز هفتم جنینی بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه‌های گوشتی
%A قشلاق علیائی, مجید
%A گلیان, ابوالقاسم
%A باسامی, محمدرضا
%A حق پرست, علیرضا
%A علی خداداد فخرآبادی
%A هروی موسوی, علیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393
%D 2014

[Download]