اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (35-54)

عنوان : ( عوامل موثر بر مکان‌یابی کاربری‌های اراضی در طرح‌های هادی روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکان‌یابی کاربری‌ها یکی از مراحل پایانی برنامه‌ریزی کاربری زمین است. از این رو، استقرار مطلوب کاربری‌ها، که خود متأثر از عوامل بسیار متنوع و متعدد می‌باشد، عامل اصلی در پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها و بالا بردن قابلیت دسترسی است. هدف از این تحقیق انتخاب عوامل موثر بر مکان‌یابی کاربری‌های پیشنهادی طرح هادی سکونت گاه‌های روستایی در ایران است. وجود معیارها و ضوابط گوناگون در انتخاب مکان مناسب برای کاربری‌های روستایی، استفاده از روش‌های تصمیم چند معیاری را ضروری می‌کند. یکی از پرکاربردترین و رایج‌ترین این روش‌ها فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی هست. به این منظور، برای مکان‌یابی بهینه کاربری‌های پیشنهادی طرح هادی روستایی، شاخص‌ها و معرف‌هایی را شناسایی و برای تعیین امتیاز هر کدام، ماتریس‌های مقایسه دو به دویی شاخص‌ها در بین 30 نفر کارشناس از سه گروه اساتید دانشگاه، کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مهندسان مشاور تهیه طرح هادی روستایی توزیع و تکمیل شد. در ادامه ارتباط بین اهداف، معیارها، زیر معیارها و معرف‌ها یک ساختار سلسله‌مراتبی تهیه شد. سپس ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها، وزن معرف‌ها، و امتیاز نهایی شاخص‌ها و معرف‌ها محاسبه و سازگاری منطقی قضاوت‌ها بررسی شد. مراحل یادشده، با استفاده از نرم‌افزارExpert Choice، صورت گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان داد که از بین سه شاخص عوامل کمی، کیفی و نیازهای جامعه، به عنوان شاخص‌های اصلی در مکان‌یابی کاربری‌های پیشنهادی طرح هادی روستایی، شاخص نیازهای جامعه روستایی با وزن 413/0 بیش‌ترین تأثیر را دارد. که خود دارای چندین زیر معیار است و در این میان شاخص‌های آسایش و عدالت در توزیع کاربری‌ها با وزن‌های، 166/0 و 122/0 بالاترین وزن‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

کلمات کلیدی

, طرح هادی, مکان‌یابی, نیازهای روستاییان, کاربری اراضی, سکونتگاه روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043348,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی},
title = {عوامل موثر بر مکان‌یابی کاربری‌های اراضی در طرح‌های هادی روستایی},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۳۲۲-۲۱۳۱},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {طرح هادی، مکان‌یابی، نیازهای روستاییان، کاربری اراضی، سکونتگاه روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر مکان‌یابی کاربری‌های اراضی در طرح‌های هادی روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ ۲۳۲۲-۲۱۳۱
%D 2014

[Download]