بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-08-30

عنوان : ( از شیر و کلستروم G مروری بر روش های مورد استفاده برای استخراج و آنالیز ایمونوگلوبولین )

نویسندگان: سهیلا کلاهی مرند , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین ایمونوگلوبولین موجود در آغوز گاو، یک مونومر گلیکوپروتئینی است که شامل دو زنجیره پلی پپتیدی سبک IgG (کوتاه) و سنگین (بلند) می باشد، که این دو زنجیره توسط پیوندهای دی سولفیدی به همدیگر متصل شده اند. خواص محافظ ایمنی شیر گاو منجر به گسترش محصولات تغذیه ای با محتوای این پروتئین شده است. از این رو ضروری است که روش G ایمونوگلوبولین در این محصولات قابل اطمینان بوده و حساسیت لازم را داشته باشند. در IgG های آنالیتیکی مورد استفاده برای اندازه گیری محتوای بر مبنای جداسازی و هم چنین بر پایه ایمنواسی مورد ارزیابی قرار IgG این مطالعه مروری، روش های موجود برای اندازه گیری گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که به طور کلی از روش های برپایه جداسازی (انواع کروماتوگرافی و الکتروفورز) می توان برای با سایر پروتئین ها استفاده کرد در حالی که روش های ایمنولوژیکی برای پروتئین هدف اختصاصی هستند. IgG تعیین کمی همزمان این ویژگی معمولا در انتخاب یک روش کلی تاثیرگذار است گرچه عوامل دیگر نیز ممکن است تاثیرگذار باشند. ایمونواسی، پروتئین، کروماتوگرافی

کلمات کلیدی

, ایمونواسی, پروتئین, کروماتوگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043366,
author = {کلاهی مرند, سهیلا and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {از شیر و کلستروم G مروری بر روش های مورد استفاده برای استخراج و آنالیز ایمونوگلوبولین},
booktitle = {بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {ایمونواسی، پروتئین، کروماتوگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از شیر و کلستروم G مروری بر روش های مورد استفاده برای استخراج و آنالیز ایمونوگلوبولین
%A کلاهی مرند, سهیلا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2014

[Download]