نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2009-03-03

عنوان : ( طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و نمایش جابجایی و نوسانات سیستمهای مکانیکی با فرکانس پایین )

نویسندگان: مجید معاونیان , عارف افشارفرد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری نوسانات در سیستمهای مکانیکی به منظور پی بردن به شرایط حاکم بر آن امری لازم و ضروری می باشد لذا ساخت وسیله ای برای اندازه گیری نوسانات و انتقال اطلاعات حاصل از آن به رایانه و به تبع آن نمایش این اطلاعات ، همواره مورد توجه بوده است . با استفاده از وسیله معرفی شده در این مقاله می توان میزان نوسانات با فرکانس پایین سیستمهای مکانیکی را با دقت بالا ، خطای کم و نیز عدم نیاز به تماس مستقیم نمایش داد. این وسیله با استفاده از حسگر مادون قرمز و با توجه به قابلیت بالای این حسگر در تشخیص تیرگی سطح ، میزان نوسانات سیستم را با دقت مناسب نمایش می دهد .

کلمات کلیدی

, حسگر مادون قرمز, نوسانات فرکانس پایین, وضعیت سنجی ماشینهای صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043371,
author = {معاونیان, مجید and افشارفرد, عارف},
title = {طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و نمایش جابجایی و نوسانات سیستمهای مکانیکی با فرکانس پایین},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید},
year = {2009},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {حسگر مادون قرمز، نوسانات فرکانس پایین، وضعیت سنجی ماشینهای صنعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و نمایش جابجایی و نوسانات سیستمهای مکانیکی با فرکانس پایین
%A معاونیان, مجید
%A افشارفرد, عارف
%J نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
%D 2009

[Download]