اطلاع شناسی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-4) , صفحات (121-148)

عنوان : ( چالش‌های اطلاعاتی در گفتمان امنیت ملی )

نویسندگان: عاطفه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم و چارچوب گفتمان امنیت ملی در عصر اطلاعات و ارتباطات دچار تغییر شده است. پایان جنگ سرد، انقلاب اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن، گسترش شبکه های مجازی، و برخی رخدادهای سیاسی نظیر واقعه یازده سپتامبر و گسترش فعالیت های تروریستی، مسائل امنیتی جدیدی را پیش روی تحلیل گران امنیت ملی گذاشته است...

کلمات کلیدی

, امنیت ملی, قدرت نرم, نبرد اطلاعاتی, عملیات اطلاعاتی, سازمان های اطلاعاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043383,
author = {شریف, عاطفه},
title = {چالش‌های اطلاعاتی در گفتمان امنیت ملی},
journal = {اطلاع شناسی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {3},
month = {April},
issn = {1735-0662},
pages = {121--148},
numpages = {27},
keywords = {امنیت ملی، قدرت نرم، نبرد اطلاعاتی، عملیات اطلاعاتی، سازمان های اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش‌های اطلاعاتی در گفتمان امنیت ملی
%A شریف, عاطفه
%J اطلاع شناسی
%@ 1735-0662
%D 2008

[Download]