سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2012-12-23

عنوان : ( بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها )

نویسندگان: عارف افشارفرد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ارتعاشات آزاد سیستمی مجهز به میراگرضربه ای تک جرمی با در نظر گرفتن مدل برخورد هرتز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نوسانگر مجهز به میراگر ضربه ای با استفاده از جرم، فنر و میراگرهای ویسکوز مدلسازیشده است. به عنوان مثالی کاربردی، ساختمان پنج طبقه ای در نرم افزار سیمولینک مدل سازی و رفتار دینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه کارایی میراگر ضربه ای به منظور کاهش ارتعاشات سازه ای ساختمان پنج طبقه، مورد بررسی قرارگرفته است. اثرات به کارگیری سه میراگر ضربه ای یکسان در طبقات اول، سوم و پنجم، مورد بررسی قرار گرفته است.نشان داده شده است که با استفاده از میراگر ضربه ای کاهش دامنه ی نوسانات در طبقات بالاتر از سرعت بیشتری برخوردار می باشد. در نهایت با تعریف پارامتری تحت عنوان اثربخشی، اثرات استفاده از میراگر ضربه ای در هر طبقه مورد سنجش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, میراگر ضربه ای, ارتعاشات غیرخطی, دینامیک سازه, اثربخشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043386,
author = {افشارفرد, عارف},
title = {بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میراگر ضربه ای، ارتعاشات غیرخطی، دینامیک سازه، اثربخشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها
%A افشارفرد, عارف
%J سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
%D 2012

[Download]