پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (131-145)

عنوان : ( بررسی انتقادی اخلاق از نظر فردریش نیچه )

نویسندگان: محمد عنبرسوز , جعفر مروارید ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلسفۀ نیچه را شاید بتوان جامع الاطراف ترین و ابهام برانگیزترین فلسفه تاریخ دانست که از آن برداشتها و تعابیر متفاوت و گاه متضاد صورت گرفته است. اما مهم ترین حوزهای که نیچه در آن تأثیرگذار بوده، بى شک حوزه اخلاق است که پیامد آموزه های او در این عرصه، دگرگونى معیارهای اخلاقى گذشتگان است. نیچه مدعى است نوع تاز ه ای از اخلاق را مد نظر قرار داده و آن را اخلاق ویژۀ ابرمرد مى داند. در این جستار مى کوشیم آرای اخلاقى نیچه را مطابق منسجم ترین و موجه ترین تفسیر بررسى، و انتقادات واردشده بر آن و میزان درستى و نادرستى آنها را ارزیابى کنیم.

کلمات کلیدی

, نیچه, اخلاق, حیات, ابرمرد, اراده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043393,
author = {عنبرسوز, محمد and مروارید, جعفر},
title = {بررسی انتقادی اخلاق از نظر فردریش نیچه},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {1735-9791},
pages = {131--145},
numpages = {14},
keywords = {نیچه، اخلاق، حیات، ابرمرد، اراده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتقادی اخلاق از نظر فردریش نیچه
%A عنبرسوز, محمد
%A مروارید, جعفر
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2014

[Download]