اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum )

نویسندگان: سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , وحید جهانبخش مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری Ralstonia solanacearum عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای یا پژمردگی باکتریایی می باشد و به عنوان مخربترین بیمارگر سیب زمینی مطرح است. مبارزه با این باکتری به دلیل دامنه میزبانی گسترده و نیز پراکندگی وسیع آن در خاک های مناطق مختلف و انتقال آن از طریق آب آبیاری و غده هایی که آلودگی پنهان دارند بسیار مشکل است. به همین دلیل کنترل موثر آن نیازمند دستیابی به روش های دقیق و حساس تشخیص آلودگی، مانند واکنش زنجیره ای پلیمراز در خاک، آب و بافت گیاهی می باشد. پلی ساکارید فراوان تولید شده توسط باکتری Ralstonia و ممانعت کننده های بافتی به عنوان بازدارنده در تکثیر DNA عمل می نماید. بنابراین برای دستیابی به DNA عاری از آلودگی و خالص، استفاده از یک روش استخراج مناسب امری ضروری به نظر می رسد. در این بررسی روش های مختلف استخراج DNA باکتری Ralstonia بررسی و کارایی روش ها در انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد مقایسه قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, استخراج DNA, آلودگی پنهان , Ralstonia solanacearum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043401,
author = {نبوی چاشمی, سیده امه هانی and بقائی راوری, ساره and فلاحتی رستگار, ماهرخ and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استخراج DNA، آلودگی پنهان ، Ralstonia solanacearum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum
%A نبوی چاشمی, سیده امه هانی
%A بقائی راوری, ساره
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]