هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14

عنوان : ( بررسی دامنه فعالیت ضد باکتریایی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum علیه چند جنس مهم بیمارگر گیاهی )

نویسندگان: سمانه کاظمی زرومی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , پژمان خدایگان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری‌ها راهکار‌های متعددی در رقابت برای دستیابی به غذا، بکار می‌برند. یکی ازاین روشها، تولید مواد ضدمیکروبی است. دو گروه عمده مواد ضدمیکروبی تولید شده توسط باکتری‌ها، باکتریوسین‌ها و آنتی بیوتیک‌ها می باشند. باکتریوسین‌ها، پروتئین‌ها یا پپتیدهای سنتزشده‌‌ای هستند که توسط باکتری ها به منظور مهار رشد باکتری های مشابه یا خویشاوند تولید میشوند. آنها از نظر ساختاری، عملکردی و اکولوژیکی متنوع هستند و تقریبا توسط اکثرباکتری ها تولید میشوند. استخراج مواد ضد میکروبی با طیف اثر محدود، یک ایده جالب برای کنترل بیماری های گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی دامنه فعالیت ضد باکتریایی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum بر روی سایر جنس های بیمارگر گیاهی انجام گرفته است.

کلمات کلیدی

, باکتریوسین, پکتوباکتریوم, فعالیت ضد باکتریایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043407,
author = {کاظمی زرومی, سمانه and بقائی راوری, ساره and فلاحتی رستگار, ماهرخ and پژمان خدایگان},
title = {بررسی دامنه فعالیت ضد باکتریایی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum علیه چند جنس مهم بیمارگر گیاهی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی},
year = {2014},
location = {کردستان, ايران},
keywords = {باکتریوسین، پکتوباکتریوم، فعالیت ضد باکتریایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دامنه فعالیت ضد باکتریایی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum علیه چند جنس مهم بیمارگر گیاهی
%A کاظمی زرومی, سمانه
%A بقائی راوری, ساره
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A پژمان خدایگان
%J هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی
%D 2014

[Download]