دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2013-09-05

عنوان : ( بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد )

نویسندگان: سمیه نوراللهی , آذر کفاش پور , علیرضا حدادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقاله: قابلیت های بازاریابی،فرایندهای منسجم طراحی شده جهت بکارگیری دانش جمعی،مهارت ها و منابع شرکت برای تولید و عرضه محصولات و خدمات سازگار با التزامات بازار و نیازهای رقابتی می باشد.بر اساس تحقیقات انجام شده ،قابلیتهای بازاریابی تاثیر بسزایی در مزیت رقابتی دارد.مطالعه حاضر تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار از طریق خلق ارزش برتر برای مشتریان را بررسی می کند.جامعه اماری شرکت های فعال در صنایع غرایی شهرک توس مشهد می باشد و حجم نمونه 95 شرکت صنایع غذایی است که در زمینه تولید و عرضه محصولات غذایی فعالیت می کنند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار SMARTPLS استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار بیشتر از تاثیر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار از طریق متغییر واسطه خلق ارزش برتر برای مشتری می باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: قابلیت های بازاریابی, خلق ارزش برتر برای مشتریان, عملکرد بازار, صنایع غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043409,
author = {سمیه نوراللهی and کفاش پور, آذر and حدادیان, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: قابلیت های بازاریابی،خلق ارزش برتر برای مشتریان،عملکرد بازار،صنایع غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد
%A سمیه نوراللهی
%A کفاش پور, آذر
%A حدادیان, علیرضا
%J دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
%D 2013

[Download]