دومین همایش سـراسـری محیط زیست، انـرژی و پدافند زیستی , 2014-10-09

عنوان : ( تهیه نقشه تابش خورشیدی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومیDEM )

نویسندگان: آمنه برهانی تخته جان , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین اراضی مساعد از نظر تابش خورشیدی، گامی کلیدی برای توسعه فناوری های خورشیدی در یک منطقه است. هدف این مقاله تهیه نقشه ی پهنه بندی پتانسیل تابشی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی منطقه در مدل solar radiation است. در مقیاس منطقه ای، توپوگرافی در تعیین میزان تابش بر سطح زمین بیشترین تاثیر را دارد. برای تخمین تابش در نقاط فاقد ایستگاه های اندازه گیری معمولا روش های درون یابی، با استفاده از مقادیر ایستگاه های اطراف استفاده می-شود. اما در این روش ها ارتفاع در نظر گرفته نمی شود بنابراین در مناطق با توپوگرافی پیچیده کارایی بالایی ندارد. استفاده از تکنیک های GIS و داده های ماهواره ای می تواند به حل این مشکل کمک کند. نقشه تهیه شده به خوبی تاثیر عوارض جغرافیایی را نشان می دهد به طوری که مناطق مرتفع و دامنه های رو به جنوب به مراتب تابش دریافتی بیشتری دارند.

کلمات کلیدی

, تابش خورشیدی, مدل ارتفاعی رقومی, توپوگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043425,
author = {برهانی تخته جان, آمنه and محمدزاده, حسین},
title = {تهیه نقشه تابش خورشیدی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومیDEM},
booktitle = {دومین همایش سـراسـری محیط زیست، انـرژی و پدافند زیستی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تابش خورشیدی، مدل ارتفاعی رقومی، توپوگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه تابش خورشیدی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومیDEM
%A برهانی تخته جان, آمنه
%A محمدزاده, حسین
%J دومین همایش سـراسـری محیط زیست، انـرژی و پدافند زیستی
%D 2014

[Download]