نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران , 2014-09-11

عنوان : ( بررسی روش های القای تولید سلولهای دندریتیک در بدن انسان )

نویسندگان: اسماعیل شاه طهماسبی , هادی محب علیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه از آنجایی که Dendritic cells (DC) سلولهایی توانمند در القای پاسخ و تحمل ایمنی در بدن محسوب می شوند امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته اند. این سلول ها تنها سلول هایی هستند که قادرند سلول های T naive را تحریک کرده و به واسطه مولکولهای کمک تحریکی و سایتوکاینهایی که بیان و ترشح میکنند سمت و سوی پاسخ ایمنی اکتسابی به آنها بدهد. در طی سال های اخیر محققین توانستند از مونوسیت های خون محیطی سلول های DC را تولید کنند و گزارش کردند که با کشت مونوسیت ها تحت تاثیر IL-4 و GM-CSF سلولهای دندریتیک حاصل میشوند و این یافته ها پایههای استفاده از سلولهای دندریتیک در ایمونوتراپی را پیریزی کردند. این سلولها اولین سلولهای ایمنی هستند که با عوال بیگانه مواجه میشوند و نقش مهمی در رابطه با بیماریهای عفونی خود ایمنی پیوند آلرژی و سرطان دارند. همچنین در بیماری خودایمن صرف نظر از نوع و محل ایجاد آن سلول های دندریتیک اولین سلولهایی هستند که به محیط مراجعه و در آن تجمع مییابند. مسئلهای که وجود دارد نبود یک پروتکل جامع و کامل جهت تولید سلولهای دندریتیک که هم توانمند و هم ایمن باشد. یکی از روش های تولید این سلول ها استخراج آنها از خون محیطی افراد میباشد. این مقاله مروریاست بر انواع روشهای القای تولید تولید DC در بدن و مقایسه معایب و مزایای این روش ها با یکدیگر.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی : سلول های دندریتیک مونوسیت سلول های ایمنی بیماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043428,
author = {شاه طهماسبی, اسماعیل and محب علیان, هادی},
title = {بررسی روش های القای تولید سلولهای دندریتیک در بدن انسان},
booktitle = {نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : سلول های دندریتیک مونوسیت سلول های ایمنی بیماری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روش های القای تولید سلولهای دندریتیک در بدن انسان
%A شاه طهماسبی, اسماعیل
%A محب علیان, هادی
%J نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
%D 2014

[Download]