چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (12), شماره (1), سال (2014-2) , صفحات (139-165)

عنوان : ( ‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE )

نویسندگان: علی سیبویه , مصطفی کاظمی , محمد رنجبر , زهرا ناجی عظیمی , راضیه کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل افزایش روزافزون هزینه های سازمان های خدمات درمانی و الزام آنها به افزایش کیفیت و همچنین پیچیدگی سیستم های آنها، بحث تغییر و تحول و بهبود این سیستم ها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. این مسئله که کدامیک از روش ها و سناریوهای تغییر، به ویژه در منابع، می تواند وضعیت بهتری را برای سیستم به وجود آورد نیز از مسائل مهم مورد بحث بوده است. در این راستا،شبیه سازی گسسته پیشامد، یکی از ابزارهای تصمیم گیری در تحقیق در عملیات که مبتنی بر داده های تصادفی است، کمک شایانی به تصمیم گیران و مدیران کرده است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای عملکردی کلیدی سیستم واحد اورژانس بیمارستان قائم (عج) به کمک مقالات گذشته و نظرات خبرگان مشخص شدند، سپس این سیستم به کمک نرم افزار ارنا مدلسازی و شبیه سازی گردید. پس از وزن دهی سناریوهای موردنظر خبرگان تعریف شدند و در پایان، به کمک روش ،AHP معیارها توسط روش رتبه بندی پرامتی سناریوها رتبه بندی شده و بهترین سناریو برای اعمال مشخص شد.

کلمات کلیدی

شبیه سازی گسسته پیشامد؛ تصمیم گیری چندمعیاره ؛ واحد اورژانس ؛پرامتیAHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043449,
author = {سیبویه, علی and کاظمی, مصطفی and رنجبر, محمد and ناجی عظیمی, زهرا and راضیه کریمی},
title = {‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2014},
volume = {12},
number = {1},
month = {February},
issn = {2251-9874},
pages = {139--165},
numpages = {26},
keywords = {شبیه سازی گسسته پیشامد؛ تصمیم گیری چندمعیاره ؛ واحد اورژانس ؛پرامتیAHP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE
%A سیبویه, علی
%A کاظمی, مصطفی
%A رنجبر, محمد
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A راضیه کریمی
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2014

[Download]