کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران, دوره (2), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (41-49)

عنوان : ( سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق )

نویسندگان: سعید سید مهدوی چابک , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , سمیه حسن پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به گروهی از منابع انرژی پراکنده که تحت یک مدیریت و کنترل مرکزی قرار گرفته اند نیروگاه مجازی اطلاق می‌شود. یکی از بخش‌های تشکیل دهنده نیروگاه مجازی، منابع ذخیره ساز انرژی است که حضور و شرکت آن در بازار برق می‌تواند موقعیت‌های سوداگری را پدید آورد. در این مقاله، مدلی مبتنی بر ریاضیات برای شناسایی انواع سوداگری و موقعیت‌های سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق و کسب بیشترین سود پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی تمامی محدودیت‌های نیروگاه مجازی، محدودیت‌های شبکه و ساختار نیروگاه مجازی را در نظر می‌گیرد و آرایش واحدهای انرژی پراکنده، وضعیت شارژ یا دشارژ منابع ذخیره ساز انرژی و میزان بار قابل قطع شده را برای بازار روز بعد معین می‌سازد. با پیاده سازی مدل پیشنهاد شده بر روی شبکه نمونه، انواع سوداگری و موقعیت‌های مختلف سوداگری برای نیروگاه مجازی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نیروگاه مجازی, سوداگری, بازار برق, پیشنهاد قیمت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043461,
author = {سید مهدوی چابک, سعید and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and سمیه حسن پور},
title = {سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق},
journal = {کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2322-2344},
pages = {41--49},
numpages = {8},
keywords = {نیروگاه مجازی، سوداگری، بازار برق، پیشنهاد قیمت،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق
%A سید مهدوی چابک, سعید
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A سمیه حسن پور
%J کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
%@ 2322-2344
%D 2013

[Download]