کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران, دوره (2), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (56-67)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی پاسخگویی بار در حضور مقادیر بالای انرژی باد در سیستم قدرت )

نویسندگان: جواد صائبی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , مجید علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل نوسانات تولید نیروگاه های بادی، نفوذ مقادیر بالای انرژی باد در سیستم قدرت با چالش های فراوانی روبرو می باشد. در این راستا، پاسخگویی بار به عنوان ابزاری در جهت افزایش انعطاف پذیری سیستم قدرت و رفع عدم توازن تولید و مصرف حاصله از نوسانات تولید بادی، مورد توجه می باشد. از طرفی، نفوذ مقادیر بالای انرژی باد در سیستم قدرت می تواند سبب کاهش قیمت های بازار گردد که خود کاهش تمایل مصرف کننده به شرکت در برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت را به همراه خواهد داشت. از این رو، ارائه راهکاری مناسب برای ارزشگذاری منصفانه و واقعی پاسخگویی بار با توجه به کارایی های آن در بهره برداری از سیستم های قدرت تحت نفوذ سطوح بالای باد می تواند به افزایش مشارکت سمت مصرف کمک نماید. در این مقاله، روشی برای ارزشگذاری پاسخگویی بار به عنوان یک منبع مجازی ارائه می گردد. در فرمولاسیون این روش، علاوه بر قابلیت پاسخگویی بار در کاهش هزینه های تامین بار، کارایی آن در کاهش هزینه های تامین رزرو، روشن و خاموش شدن واحدها، از دست رفتن بار و قطع تولید بادی لحاظ گردیده است. در واقع، در این روش ماکزیمم قیمت مقرون به صرفه برای بهره بردار برای خرید پاسخگویی بار به عنوان یک منبع مجازی تعیین می گردد. نتایج این روش اطلاعات مهمی برای بهره بردار شبکه و نیز ارائه دهندگان پاسخگویی بار فراهم می آورد. کارایی روش پیشنهادی با شبیه سازی بر روی شبکه نمونه 6 شینه نشان داده شده است. صحه گذاری روش نیز با اعمال آن در بازار انرژی و رزرو تحت نفوذ مقادیر بالای بادی بررسی گردیده است.

کلمات کلیدی

, پاسخگویی بار, تولید بادی, بهره برداری شبکه قدرت, ارزش پاسخگویی بار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043462,
author = {صائبی, جواد and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and علومی بایگی, مجید},
title = {ارزیابی اقتصادی پاسخگویی بار در حضور مقادیر بالای انرژی باد در سیستم قدرت},
journal = {کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-2344},
pages = {56--67},
numpages = {11},
keywords = {پاسخگویی بار، تولید بادی، بهره برداری شبکه قدرت، ارزش پاسخگویی بار،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی پاسخگویی بار در حضور مقادیر بالای انرژی باد در سیستم قدرت
%A صائبی, جواد
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A علومی بایگی, مجید
%J کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
%@ 2322-2344
%D 2014

[Download]