کنفرانس فیزیک ایران 1393 , 2014-09-08

عنوان : ( بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی فلزات مختلف در ناحیه فرکانسی فروسرخ به وسیله نانوآنتن ها )

نویسندگان: وحید خوشدل , مهرداد شکوه صارمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی خورشیدی سهم قابل توجهی را در تامین انرژی بشر دارد. در حال حاضر 90 درصد سلول های خورشیدی به صورت ویفرهای سیلیکونی هستند. از معایب این نوع تکنولوژی راندمان نسبتًا پایین آن ( 20 تا 30 درصد) است. در طی سال های اخیر ایده استفاده از سلول خورشیدی رکتنی به عنوان جایگزینی برای پنل های خورشیدی فعلی پیشنهاد شده است. رکتن که ساختاری متشکل از یک نانوآنتن به همراه یک یکسوساز دارد با جمع آوری انرژی خورشیدی در فرکانس های مختلف به تولید انرژی الکتریکی با راندمان بالاتر می پردازد. از آنجایی که راندمان تشعشعی سیستم رکتن خورشیدی به ابعاد نانوآنتن و جنس فلز به کار رفته در هادی آن بستگی دارد، در این مقاله رفتار فیزیکی چند فلز مختلف در ناحیه فرکانسی فروسرخ برای یک نانوآنتن پاپیونی شکل جهت جمع آوری انرژی خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده، میدان الکتریکی تولیدی در محل حفره تغذیه نانوآنتن پاپیونی شکل از جنس نقره، به نسبت سایر فلزات دیگر جهت تولید توان الکتریکی بزرگتر است.

کلمات کلیدی

, جمع آوری انرژی خورشیدی, رکتن, نانو آنتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043500,
author = {خوشدل, وحید and شکوه صارمی, مهرداد},
title = {بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی فلزات مختلف در ناحیه فرکانسی فروسرخ به وسیله نانوآنتن ها},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1393},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {جمع آوری انرژی خورشیدی، رکتن، نانو آنتن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی فلزات مختلف در ناحیه فرکانسی فروسرخ به وسیله نانوآنتن ها
%A خوشدل, وحید
%A شکوه صارمی, مهرداد
%J کنفرانس فیزیک ایران 1393
%D 2014

[Download]