هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) )

نویسندگان: بهاره صدری , حسین محمدزاده , محمدحسین محمودی قرائی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد شیرین دره، به منظور تامین آب شرب بجنورد و بخشی از آب کشاورزی برای استان خراسان شمالی در سال 1384 احداث شده است. منطقه مورد مطالعه از نظر تقسیم بندی ساختار رسوبی ایران، در زون ساختاری کپه داغ قرار می گیرد. در این تحقیق به بررسی عوامل کنترل کننده شیمی منابع آب حوضه، با استفاده از مدل گیبس، و همچنین به بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب از نظر تیپ آب، مصارف کشاورزی، مصارف صنعتی و شوری با توجه به نمونه های برداشت شده از رودخانه های حوضه پرداخته شده است. عامل اصلی کنترل شیمی آب در منطقه هوازدگی سازندهای زمین شناسی تشخیص داده شده است. از نظر مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی به ترتیب در رده های خوب – قابل قبول، شور- قابل استفاده و اغلب رسوبگذار قرار می گیرد. تیپ منابع آب منطقه، عمدتاًسولفاته می باشد.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, حوضه آبریز شیرین دره, عوامل کنترل کننده شیمی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043504,
author = {صدری, بهاره and محمدزاده, حسین and محمودی قرائی, محمدحسین and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی)},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، حوضه آبریز شیرین دره، عوامل کنترل کننده شیمی آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی)
%A صدری, بهاره
%A محمدزاده, حسین
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مساعدی, ابوالفضل
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]