دوازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2014-08-25

عنوان : ( استنباط برای پارامتر تنش-مقاومت بر اساس رکوردهای بالا در توزیع لوماکس )

نویسندگان: سیمیندخت براتپورباجگیران , عادله خبیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استنباط در خصوص پارامتر تنش-مقاومت((R=P(X>Y)T، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. در این مقاله، به برآورد R به روش درستنمایی ماکزیمم براساس رکوردها تحت توزیع لوماکس پرداخته، اریبی و MSE آن را محاسبه می کنیم. براساس روش کمیت محوری بازه اطمینان برای R به دست آورده، کران بالا ، کران پایین و طول آن را شبیه سازی می کنیم. به روش بیزی نیز R را برآورد کرده ، بازه اطمینان بیشترین چگالی پسین (HPD) را برای آن می یابیم. نتیجه می گیریم برآورد درستنمایی ماکزیمم دارای اریبی کمتری است. اما برآورد بیز دارای MSE کمتری می باشد. هم چنین بازه ی HPD دارای طول کمتری نسبت به بازه اطمینان براساس روش درستنمایی ماکزیمم است.

کلمات کلیدی

, توزیع لوماکس, پارامتر تنش-مقاومت, برآورد درستنمایی ماکزیمم. برآورد بیز, رکوردها, بازه HPD.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043505,
author = {براتپورباجگیران, سیمیندخت and خبیری, عادله},
title = {استنباط برای پارامتر تنش-مقاومت بر اساس رکوردهای بالا در توزیع لوماکس},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2014},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {توزیع لوماکس، پارامتر تنش-مقاومت، برآورد درستنمایی ماکزیمم. برآورد بیز، رکوردها، بازه HPD.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استنباط برای پارامتر تنش-مقاومت بر اساس رکوردهای بالا در توزیع لوماکس
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%A خبیری, عادله
%J دوازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2014

[Download]