پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (25-36)

عنوان : ( بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینه سهمی بر بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی )

نویسندگان: حسین زمانی خادمانلو , محمد مقیمان , علی کیانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای محاسبه بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی و بررسی اثر تغییرات سطح آیینه های سهمی بر آن ها، دو سیستم مشابه طراحی، ساخته و در شرایط یکسان مورد آزمایش مقایس های قرار گرفته اند. سطح آیینه های سهمی در یکی از سیستم ها به طور کامل در معرض تابش خورشید قرار گرفته و در دیگری متغیر بوده است تا تأثیر آن بر بازده انرژی و اگزرژی سیستم بررسی شود. نتایج حاصله بهترین زمان عملکرد سیستم را از منظر بازده انرژی تعیین نمود. این نتایج همچنین نشان می دهد که استفاده از اجاق خورشیدی دو تابشی در صورت نیاز به دمای بالا برای پخت و پز مناسب است و برای سایر کاربردها نظیر گرم کردن و پاستوریزه کردن مواد غذایی بهتر است از سیستم های ساده یا جعبه ای استفاده شود؛ در این صورت سیستم ساده تر، کم هزینه تر و حمل و نقل آن راحت تر خواهد بود. این تحقیق به عنوان یکی از مراحل توسعه قابلیت های اجاق خورشیدی دو تابشی برای پخت نان مسطح طراحی شده است و آزمایش های آن در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، واقع در مشهد، با عرض جغرافیایی 36 و طول جغرافیایی 54 درجه انجام شده است.

کلمات کلیدی

, اجاق خورشیدی, اجاق خورشیدی دو تابشی, انرژی خورشیدی, بازده اگزرژی, بازده انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043514,
author = {زمانی خادمانلو, حسین and مقیمان, محمد and کیانی فر, علی},
title = {بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینه سهمی بر بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2252-0937},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {اجاق خورشیدی،اجاق خورشیدی دو تابشی،انرژی خورشیدی، بازده اگزرژی،بازده انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینه سهمی بر بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی
%A زمانی خادمانلو, حسین
%A مقیمان, محمد
%A کیانی فر, علی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2014

[Download]