هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده )

نویسندگان: امیر باغبان , عباس کرم الدین , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله رسم منحنی های شکنندگی و بررسی میزان اثر میزان عدم قطعیت ها برروی این منحنی ها برای سازه های کنترل شده می باشد. برای این منظور از سازه محک سه طبقه مجهز به محرک های فعال استفاده شده است. کنترل کننده های مورد استفاده فازی و LQG هستند. تحلیل شکست در سازه به روش تحلیل غیر خطی تاریخچه پاسخ تحت اثر شتاب نگاشت های مختلف انجام شده است.برای در نظر گرفتن عدم قطعیت ها از روش هایپر کیوب لاتین و برای شناخت متغیر های موثر از تحلیل حساسیت به روش لنگردوم مرتبه اول استفاده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش قابل توجه احتمال شکست در سازه کنترل شده می باشد. همچنین نتایج دلالت بر کم اثر بودن عدم قطعیت ها بر منحنی شکنندگی سازه کنترل شده و کنترل نشده دارد.

کلمات کلیدی

, منحنی شکنندگی , کنترل فازی , کنترل LQG , عدم قطعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043520,
author = {باغبان, امیر and کرم الدین, عباس and حاجی کاظمی, حسن},
title = {تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {منحنی شکنندگی ، کنترل فازی ، کنترل LQG ، عدم قطعیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده
%A باغبان, امیر
%A کرم الدین, عباس
%A حاجی کاظمی, حسن
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]