سومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان , 2014-09-11

عنوان : ( اثر جداساز پایه لاستیکی-سربی بر سطح عملکرد سازه مهار بندی شده هم محور بااستفاده از تحلیل پوش آور )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , سعید نارویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر روزه مهندسان و دانشمندان عرصه ی عمران در صدد پیدا کردن روش های جدیدی برای جلوگیری از ضررهای مالی و جانی ناشی از زلزله می باشند. یکی از روش‌های کاربردی ، جذب انرژی زلزله است. از مفیدترین راه‌های کنترل و کاهش ارتعاشات سازه، به کارگیری سیستم‌های جداساز می‌باشد.در این تحقیق سازه کاردینگتون را بدون جداساز و با جداساز لاستیکی –سربی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده ایم.سازه در هر دو حالت دارای بارگذاری یکسان است،سازه در دو جهت با بادبند ضربدری مهار شده است. این جداسازدرسازه هشت طبقه با نرم افزار sap2000مدلسازی شده وبا الگوی بارگذاری جانبی FEMA440 تحت تحلیل غیرخطی بارافزون قرارگرفته است . با معرفی مفاصل پلاستیک در سازه برای ستون ها و بادبندها به اثر این جداسازها در هنگام تشکیل مفاصل پرداخته ایم.در واقع به سطح عملکرد سازه بدون جداساز و با جداساز و اثر آنها در پاسخ سازه پرداخته ایم. با توجه به تحلیل انجام شده در دو شرایط کاملا یکسان نتایج نشان می دهد که جداساز لاستیکی –سربی در این سازه با شرایط زمین یکسان عملکرد مناسبی داشته و انرژی بیشتری را مستهلک می کند به طوریکه که هیچکدام از اعضای سازه بعد از تحلیل بار افزون تسلیم نمی شوند وهیچ مفصل پلاستیکی در سازه ایجاد نمی شود و سطح عملکرد سازه خدمت رسانی بی وقفه می باشد.این در صورتی است که سازه بدون جداسازکاملا خراب شده وبیشتر مفاصل تعریف شده تسلیم شده اند.جداساز لاستیکی-سربی برش پایه را در این سازه بین 300 تا 400 درصد کاهش می دهد وتغییر مکان هدف را 400 درصد افزایش می دهد .

کلمات کلیدی

, جداسازلاستیکی-سربی, سطح عملکرد, تحلیل پوش اور, سازه مهاربندی- برش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043522,
author = {قلعه نوی, منصور and سعید نارویی},
title = {اثر جداساز پایه لاستیکی-سربی بر سطح عملکرد سازه مهار بندی شده هم محور بااستفاده از تحلیل پوش آور},
booktitle = {سومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جداسازلاستیکی-سربی، سطح عملکرد، تحلیل پوش اور، سازه مهاربندی- برش پایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جداساز پایه لاستیکی-سربی بر سطح عملکرد سازه مهار بندی شده هم محور بااستفاده از تحلیل پوش آور
%A قلعه نوی, منصور
%A سعید نارویی
%J سومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان
%D 2014

[Download]