چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2013-12-25

عنوان : ( طراحی لرزه ای و آنالیز سیستم دیوار های برشی فولادی کوپل )

نویسندگان: محمدرسول کفاش بازاری , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوارهای برشی فولادی ویژه یک سیستم مقاوم لرزه ای مناسب هستند که در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بسیاری از مواقع محدودیت‌های معماری طراحی را به سمت استفاده یک جفت دیوارهای برشی فولادی کوپل هدایت می‌کند. دیوارهای برشی فولادی کوپل حالت توسعه یافته دیوارهای برشی فولادی معمولی هستند. تا کنون تحقیقات محدودی در زمینه رفتار لرزه ای دیوار های برشی فولادی کوپل انجام شده است و ملزومات آیین نامه های فعلی هیچ دستورالعملی برای طراحی آن‌ها ارائه نداده‌اند. در این تحقیق رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی کوپل مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این یک شیوه طراحی مومسان بر اساس عملکرد برای این نوع دیوارها توسعه داده شد است. در این مطالعه چند نمونه سازه دیوارهای برشی فولادی کوپل طراحی شده و رفتار آن‌ها به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی ارزیابی شده‌اند. نتایج مطالعات نشان می‌دهند دیوارهای برشی فولادی کوپل رفتاری مشابه و برتر از دیوارهای برشی فولادی غیر کوپل دارند.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی, دیوارهای برشی کوپل, طرح مومسان بر اساس عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043523,
author = {کفاش بازاری, محمدرسول and کرم الدین, عباس},
title = {طراحی لرزه ای و آنالیز سیستم دیوار های برشی فولادی کوپل},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیوار برشی فولادی، دیوارهای برشی کوپل، طرح مومسان بر اساس عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی لرزه ای و آنالیز سیستم دیوار های برشی فولادی کوپل
%A کفاش بازاری, محمدرسول
%A کرم الدین, عباس
%J چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
%D 2013

[Download]