هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( مقایسه رویکرد طراحی مومسان بر پایه کارکرد و رویکرد طراحی الاستیک برای طراحی لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل )

نویسندگان: محمدرسول کفاش بازاری , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سیستم مقاوم لرزه ای دیوارهای برشی فولادی همبند، حالت توسعه یافته سیستم دیوار برشی فولادی ویژه است. در تحقیقات محدود صورت گرفته تا کنون، فقدان شیوه‌ای مناسب برای تحلیل و طراحی این سیستم، منجر به عدم درک صحیح از رفتار و طراحی محافظه‌کارانه آن شده است. در این مقاله ضمن معرفی رویکرد طراحی الاستیک این سیستم، روش طراحی مومسان بر پایه کارکرد، برای طراحی لرزه ای این سیستم توسعه داده شده است. به منظور بررسی روش طراحی، 12 نمونه سازه 6 و 12 طبقه با درصدهای همبندی 30 و 45 و 60 درصد و تیر همبند با دو رفتار خمشی و خمشی-برشی طراحی شده است. این نمونه‌ها با استفاده از المان‌های پوسته‌ای غیرخطی ناهمسانگرد مدل سازی و صحت سنجی شده‌اند و مورد ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون قرار گرفته‌اند و در نهایت سطح عملکردشان بررسی شده است. نتایج نشان داد که روش طراحی ارائه شده، منجر به بینش بیشتر از رفتار سازه، کنترل بیشتر روی طراحی و دستیابی به هدف‌های عملکردی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی, دیوارهای برشی همبند, طراحی مومسان بر پایه کارکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043525,
author = {کفاش بازاری, محمدرسول and کرم الدین, عباس},
title = {مقایسه رویکرد طراحی مومسان بر پایه کارکرد و رویکرد طراحی الاستیک برای طراحی لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {دیوار برشی فولادی، دیوارهای برشی همبند، طراحی مومسان بر پایه کارکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه رویکرد طراحی مومسان بر پایه کارکرد و رویکرد طراحی الاستیک برای طراحی لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل
%A کفاش بازاری, محمدرسول
%A کرم الدین, عباس
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]