هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگر MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعال )

نویسندگان: سعید تقی زاده , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های جداسازی لرزه ای به عنوان یکی از وسایل موثر برای حفاظت سازه ها در برابر تحریکات لرزه ای پذیرفته شده اند . یکی از مشکلات جداسازهای لرزه ای مقدار زیاد جابجایی در تراز جداساز می باشد. برای کاهش جابه جایی جداساز ها می توان از میراگر های غیر فعال استفاده نمود . مشاهده می شود که با اضافه کردن میراگر های غیر فعال به سیستم جداسازی لرزه ای , جابه جایی پایه کاهش پیدا می کند ولی نیرو های سازه ، جابه جایی نسبی طبقات و شتاب طبقات سازه افزایش می یابد . برای حل این مساله می توان از سیستم کنترل فعال یا کنترل نیمه فعال در تراز جداساز استفاده نمود . در این مقاله , از روش کنترل نیمه فعال با استفاده از میراگر MR استفاده می شود . ولتاژ میراگر MR توسط شبکه عصبی موجک تعیین می گردد . شبکه عصبی موجک یکی از روش های کنترل هوشمند است که در مقابل روش های کنترل کلاسیک از توانمندی هایی نظیر قابلیت پرداختن به مسایل غیر خطی و پیچیده ، انطباق پذیری و مقاوم بودن به خطا ها و عدم قطعیت بر خوردار است . برای آموزش کنترلر عصبی موجک از الگوریتم ژنتیک استفاده می شود نتایج عددی نشان می دهد که با مقایسه با حالت کنترل غیر فعال , کنترل نیمه فعال پیشنهادی می تواند شتاب طبقات ، برش پایه و جابه جایی نسبی طبقات را کاهش زیادی بدهد و در مقابل جابه جایی پایه کمی افزایش می یابد .

کلمات کلیدی

, جداساز لرزه ای , کنترل نیمه فعال , شبکه عصبی موجک , الگوریتم ژنتیک , میراگر MR .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043527,
author = {تقی زاده, سعید and کرم الدین, عباس},
title = {بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگر MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعال},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {جداساز لرزه ای ; کنترل نیمه فعال ; شبکه عصبی موجک ; الگوریتم ژنتیک ; میراگر MR .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگر MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعال
%A تقی زاده, سعید
%A کرم الدین, عباس
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]