دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( مقایسه زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از اجرای عملیات اصلاحی پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن )

نویسندگان: منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراتع ایران یکی از مهمترین و باارزشترین منابع ملی کشور است که بهره برداری صحیحی و توأم با عملیات اصلاح و احیاء آنها میتواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاک داشته باشد. با توجه به اینکه عملیات مکانیکی صورت گرفته در عرصه پس از مدتی کارایی خود را از دست می دهد و نقش پوشش گیاهی مستقرشده در محل اجرای پروژه ها جهت جلوگیری از فرسایش و تثبیت شن های روان پررنگ تر می گردد بنابراین استقرار گیاهان کشت شده در بستر حاصال از اجارای پروژه های اصلاح و احیا مرتع نیز دارای اهمیت زیادی است لذا هدف از این پژوهش بررسی زنده مانی گیاه سیاه تاغ مستقرشده در بستر حاصل از پروژه های پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن در منطقه مارکوهک که در سال 1389 به صورت همزمان توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد در قالب طرح های بیابانزدائی اجرا گردیده است، می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از پیتینگ کمترین و زیرشکن بیشترین میانگین را دارا میباشد اما به لحاظ اقتصادی استقرار سیاه تاغ در بستر حاصل از کنتورفارو مقرون به صرفه تر است.

کلمات کلیدی

, سیاهتاغ, مارکوهک, پیتینگ, کنتورفارو, زیرشکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043539,
author = {مهدی زاده, منیژه and گل کاریان, علی and ناصری, کمال الدین and علی اصغر طالبان فرد},
title = {مقایسه زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از اجرای عملیات اصلاحی پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {سیاهتاغ، مارکوهک، پیتینگ، کنتورفارو، زیرشکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از اجرای عملیات اصلاحی پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن
%A مهدی زاده, منیژه
%A گل کاریان, علی
%A ناصری, کمال الدین
%A علی اصغر طالبان فرد
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]