دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( سیاه تاغ و احیاء مراتع بیابانی )

نویسندگان: منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت و مدیریت صحیح مناطق خشک و بیابانی کشور با توجه به قابلیت‌های فراوان و وسعت زیاد این مناطق، از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به وجود مشکل فرسایش بادی و اثرات تخریبی باد در این مناطق، کنترل فرسایش بادی و تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از پوشش گیاهی مناسب مانند تاغ به‌عنوان یک روش مؤثر و مفید از مدت‌ها قبل مورد توجه بوده است. تا جایی که امروزه تاغ در بسیاری از مناطق جهت تثبیت پهنه‌های ماسه‌ای بکار گرفته شده است. این گیاه به طور گسترده در عملیات تثبیت شن‌های روان و بیابانزدائی استفاده می‌شود و در برابر خشکی، شوری خاک، تابش شدید آفتاب و ...مقاوم است و برای مناطق خشک اهمیت زیادی دارد. گیاه تاغ علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن‌های روان، قسمت زیادی از سوخت و علوفه دام‌های کویرنشینان را تأمین میکند. ازآنجاکه بخش عمدهای از فعالیت‌های تثبیت ماسه‌های روان و بیابانزدایی از سال 4411 تاکنون با استفاده از گونه سیاه‌تاغ، نهال‌کاری و بذرکاری و بذرپاشی شده و می‌شود، لزوم شناخت هرچه بهتر آن برای متصدیان و مسئولان اجرایی بیشتر احساس میگردد. خصوصیات فیزیکی خاک بیشترین تأثیر را بر استقرار سیاهتاغ دارند و گیاه استقراریافته بر خاک تحت اشکوب خود تأثیر میگذارد و باعث شوری و قلیائیت خاک می‌گردد با این وجود این گیاه با افزودن مواد آلی به خاک باعث اصلاح و احیاء هرچه بیشتر خاک می‌گردد.

کلمات کلیدی

, سیاهتاغ, اصلاح و احیاء, مراتع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043544,
author = {مهدی زاده, منیژه and گل کاریان, علی and ناصری, کمال الدین},
title = {سیاه تاغ و احیاء مراتع بیابانی},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {سیاهتاغ، اصلاح و احیاء، مراتع بیابانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیاه تاغ و احیاء مراتع بیابانی
%A مهدی زاده, منیژه
%A گل کاریان, علی
%A ناصری, کمال الدین
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]