اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت , 2013-10-30

عنوان : ( بایسته های اخلاق مهندسی: راهکارها (بازخوانی آیین نامه های حرفه مهندسی) )

نویسندگان: هادی آخوندزاده , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین آسایش، رفاه و شادی جامعه و مردم همیشه از چالش های پیش روی حکومت ها بوده است. در این میان مهندسان با فراگیری دانش و کسب تجربه می توانند نقش پررنگی را ایفا کنند. از طرفی با توجه افزایش قارچ گونه محیط های آکادمیک و پرورش گلخانه ای مهندسین، عدم توجه به اصول اخلاقی می توانند خسارت جبران ناپذیری بر وضعیت فعلی و آینده کشورمان داشته باشد. در این میان یکی از راهکارها توجه به ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت رعایت اخلاق حرفه ای در مهندسی را آشکار می سازد. مجامع حرفه ای مهندسی جهان از سال های آغارین قرن نوزدهم با رویکردی جدید به مقوله اخلاق در مهندسی پرداخته و به منظور دسترسی مهندسین به دستور العمل ها و راهکارهای اخلا قی در حرفه مهندسی ، اقدام به تدوین آیین نامه های اخلاقی نموده اند. این در حالیست که در کشور ما مرجعی به طور خاص به منظور رعایت اخلاق حرفه ای و صنفی تدوین نشده است. از اینرو در این تحقیق ابتدا با بررسی ضرورت ها و چالش های پیش روی تدوین این دست آیین نامه ساختار اصولی برخی از بارزترین آیین نامه ها بررسی و به بیان شاخص ترین نکات اخلاقی این آیین نامه ها پرداخته می شود. امید است گامی هر چند کوچک در راه نگارش آیین نامه ای اخلاقی مدون برداشته شود تا بتواند راهگشای مهندسین و متخصصان بوده و باعث اعتلای ایران و ایرانی گردد.

کلمات کلیدی

, اخلاق حرفه ای, آیین نامه های حرفه مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043566,
author = {هادی آخوندزاده and قلعه نوی, منصور},
title = {بایسته های اخلاق مهندسی: راهکارها (بازخوانی آیین نامه های حرفه مهندسی)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اخلاق حرفه ای، آیین نامه های حرفه مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایسته های اخلاق مهندسی: راهکارها (بازخوانی آیین نامه های حرفه مهندسی)
%A هادی آخوندزاده
%A قلعه نوی, منصور
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت
%D 2013

[Download]