فقه و اصول, دوره (46), شماره (97), سال (2014-7) , صفحات (141-164)

عنوان : ( بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , سید علی جبّار گل باغی ماسوله ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پی رشد دانش پزشکی و دست‌یابی بشر به فن آوری‌های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده‌های آن را جهت درمان برخی از بیماری‌ها فراهم ساخت، اندک اندک‌، پرسش‌های فقهی حقوقی‌ای را در این حوزه‌، از جمله‌، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد‌. طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر‌، در پژوهشی نظری بنیادی‌، به روش توصیفی تحلیلی‌، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط‌، نیل به آن را در هدف دارد‌. پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه‌های موجود و بررسی ادله هر یک‌، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن‌، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می‌باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد‌.

کلمات کلیدی

, فقه پزشکی, مسائل مستحدثه‌, خرید و فروش اعضای بدن‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043573,
author = {فخلعی, محمدتقی and گل باغی ماسوله, سید علی جبّار},
title = {بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه},
journal = {فقه و اصول},
year = {2014},
volume = {46},
number = {97},
month = {July},
issn = {2008-9139},
pages = {141--164},
numpages = {23},
keywords = {فقه پزشکی، مسائل مستحدثه‌، خرید و فروش اعضای بدن‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه
%A فخلعی, محمدتقی
%A گل باغی ماسوله, سید علی جبّار
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2014

[Download]