فقه و حقوق اسلامی, دوره (4), شماره (7), سال (2014-3) , صفحات (149-176)

عنوان : ( بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سید محمد هادی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می‌ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می‌گردد. ثمرۀ عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیۀ دیون و نیز در مسئلۀ وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می‌گردد. این جستار با نقد و بررسی ادلۀ ارائه‌شده برای نظریات مختلف، نظریۀ مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می‌داند.

کلمات کلیدی

, ترکه, مالکیت متزلزل, دین, ورثه, فقه امامیه, حقوق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043576,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and قبولی درافشان, سید محمد هادی},
title = {بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی},
journal = {فقه و حقوق اسلامی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {7},
month = {March},
issn = {2251-7553},
pages = {149--176},
numpages = {27},
keywords = {ترکه، مالکیت متزلزل، دین، ورثه، فقه امامیه، حقوق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A قبولی درافشان, سید محمد هادی
%J فقه و حقوق اسلامی
%@ 2251-7553
%D 2014

[Download]