نخستین همایش ملی تولید،توزیع درامد وعدالت اقتصادی , 2014-03-05

عنوان : ( ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , مسعود مهاجری , فائزه رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط بین فقر حاصل از بیکاری و طلاق توسط داده های 1370تا 1390 پرداخته و بیان می کند که افزایش بیکاری در بلند مدت و کاهش توان اقتصادی خانواده(فقر)، افزایش طلاق را در بر خواهد داشت.سپس در راهکارهای آن به توانمند سازی اشاره کرده و نتیجه می دهد که دولت با سیاست های مختلف توانمند سازی همچون افزایش وام اشتغال و ..میتواند.باعث افزایش اشتغال شود و از طلاق های با انگیزه فقر اقتصادی بکاهد.

کلمات کلیدی

, فقر , طرح خود اشتغالی , مهارت آموزی , طلاق , بیکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043607,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and مهاجری, مسعود and رضایی, فائزه},
title = {ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق},
booktitle = {نخستین همایش ملی تولید،توزیع درامد وعدالت اقتصادی},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {فقر ، طرح خود اشتغالی ، مهارت آموزی ، طلاق ، بیکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A مهاجری, مسعود
%A رضایی, فائزه
%J نخستین همایش ملی تولید،توزیع درامد وعدالت اقتصادی
%D 2014

[Download]