اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری وعلوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( آموزه های اخلاقی اسلام و شفافیت بازار سرمایه در ایران )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا , مصطفی سروش , محمدرضا لطیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار سرمایه به مثابة بخشی از بازار مالی، نقش مهمی در اقتصاد بازار، بازی می‌کند. از طریق چنین بازارهایی است که پس‌اندازها در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی، برای سرمایه‌گذاری درصنعت، به شرکت‌ها منتقل می‌شوند. از آنجا که رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی مطلوب، بدون تجهیز منابع مالی بلندمدت، امری غیرممکن است. توجه به جایگاه و نقش کلیدی بازار سرمایه، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می‌تواند نقش حیاتی خود را به خوبی ایفا نماید که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی آن از تخصیص بهینه برخوردار باشد.پیش شرط اصلی تخصیص بهینة منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است. تفاوت بازارهای مؤثر و کارآمد سرمایه با بازارهای ناکارآمد، ناشی از پدیدة اطلاعات و میزان شفافیت و دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه (به صورت جامع، منسجم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار)، بیشتر باشد، تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعة اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. از این‌رو در این مقاله پس از بیان مبانی نظری در زمینه شفافیت و کارایی بازار سرمایه، به بررسی وضعیت کارایی در بازار سرمایه ایران پرداخته و پس از بیان موانع شفافیت در بازار سرمایه در ایران نظیر ارائه اطلاعات نادرست از سوی شرکتها، تشکیل ائتلاف، تبانی، انجام معاملات صوری و... ، آموزه های اخلاقی-اسلامی مؤثر در رفع موانع و افزایش شفافیت در بازار نظیر: صداقت، انصاف، عدم زیان برای دیگران و... بیان می‌شود.

کلمات کلیدی

, بازار سرمایه, شفافیت, اخلاق اسلامی, کارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043611,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and صالح نیا, نفیسه and مصطفی سروش and محمدرضا لطیفی},
title = {آموزه های اخلاقی اسلام و شفافیت بازار سرمایه در ایران},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری وعلوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بازار سرمایه، شفافیت، اخلاق اسلامی، کارایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزه های اخلاقی اسلام و شفافیت بازار سرمایه در ایران
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A صالح نیا, نفیسه
%A مصطفی سروش
%A محمدرضا لطیفی
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری وعلوم اجتماعی
%D 2014

[Download]