ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( عدم وجود ارتباط بین نرخ رشد اولیه و وقوع آسیت )

نویسندگان: کریم حسن پور , محمدرضا نصیری , قاسم حسینی سالکده , رسول واعظ ترشیزی , عباس پاکدل , حسن کرمانشاهی , مهدی ناقوس , فرهاد خلیق قره تپه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد 386 قطعه جوجه از خطوط پدری (A و B) لاین گوشتی آرین برای بررسی ارتباط بین نرخ رشد اولیه و وقوع آسیت مورد استفاده قرار گرفت. صفات وزن بدن و نرخ رشد در 28 روز اول پرورش برای این منظور استفاده شدند. نتایج نشان داد که برخلاف عقیده قبلی مبنی بر شیوع بیشتر آسیت در پرندگان تندرشد، تفاوت معنی‌داری از نظر وزن بدن و نرخ رشد اولیه در بین دو گروه سالم و بیمار وجود ندارد (05/0<P). مقادیر همبستگی ژنتیکی بین صفات رشد با آسیت در برخی موارد معنی دار بود، اما جهت‌گیری مشخصی را نشان ندادند. علاوه بر عدم وجود ارتباط بین صفات مرتبط با رشد و آسیت در این لاین، وراثت‌پذیری این صفات نیز در دامنه متوسط تا بالا برآورد گردید که نشان دهنده این است که انتخاب علیه آسیت، بدون از دست دادن پتانسیل ژنتیکی زیاد برای صفات رشد، امکانپذیر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سندروم آسیت, لاین گوشتی آرین, نرخ رشد اولیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043619,
author = {حسن پور, کریم and نصیری, محمدرضا and قاسم حسینی سالکده and رسول واعظ ترشیزی and عباس پاکدل and کرمانشاهی, حسن and مهدی ناقوس and فرهاد خلیق قره تپه},
title = {عدم وجود ارتباط بین نرخ رشد اولیه و وقوع آسیت},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سندروم آسیت- لاین گوشتی آرین- نرخ رشد اولیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عدم وجود ارتباط بین نرخ رشد اولیه و وقوع آسیت
%A حسن پور, کریم
%A نصیری, محمدرضا
%A قاسم حسینی سالکده
%A رسول واعظ ترشیزی
%A عباس پاکدل
%A کرمانشاهی, حسن
%A مهدی ناقوس
%A فرهاد خلیق قره تپه
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]