ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( اثر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در جوجه گوشتی نر تحت استرس القایی با دگزامتازون )

نویسندگان: خشایار پورنیا , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کافئین به عنوان یک داروی محرک موجب ترشح اسید معده ، افزایش فشار خون و گشادی رگ‌های خونی می‌شود. دارچین اثر آرام کنده و شاد کننده دارد و از بسیاری از داروهای آرام بخش بهتر است. در این آزمایش تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل شاهد، افزودن 5/0 درصد کافئین، 0/1 درصد سینمآلدهید و 5/0 درصد کافئین + 0/1 درصد سینمآلدهید. نتایج نشان داد که مکمل سازی جیره طیور با کافئین و ترانس سینمآلدهید تأثیر معنی‌داری بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در 36 و 42 روزگی (بعد از القای استرس با دگزامتازون) ندارد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که مکمل کافئین و ترانس سینمآلدهید در شرایط نرمال و استرس تأثیری بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در جوجه های گوشتی ندارد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, کافئین, سینمالدهید, آزمون آنفولانزا, آزمون نیوکاسل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043620,
author = {پورنیا, خشایار and کرمانشاهی, حسن and باسامی, محمدرضا},
title = {اثر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در جوجه گوشتی نر تحت استرس القایی با دگزامتازون},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، کافئین، سینمالدهید، آزمون آنفولانزا، آزمون نیوکاسل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در جوجه گوشتی نر تحت استرس القایی با دگزامتازون
%A پورنیا, خشایار
%A کرمانشاهی, حسن
%A باسامی, محمدرضا
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]