ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( تأثیر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر ریخت شناسی ژژنوم جوجه گوشتی نر تحت شرایط استرس القایی با دگزامتازون )

نویسندگان: خشایار پورنیا , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کافئین به عنوان یک داروی محرک به بسیاری از آشامیدنی ها و غذاها اضافه می شود. کافئین موجب ترشح اسید معده می شود، به علاوه موجب افزایش فشار خون و گشادی بعضی از رگ های خونی می شود. دارچین اثر آرام کنده و شاد کننده دارد و از بسیاری از داروهای آرام بخش بهتر است. در حقیقت می توان گفت دارچین، والیوم گیاهی است. در این آزمایش تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل شاهد، افزودن 5/0 درصد کافئین، 0/1 درصد سینمآلدهید و 5/0 درصد کافئین + 0/1 درصد سینمآلدهید. جوجه ها برای بررسی خصوصیات ریخت شناسی ژژنوم در روز 21 و 42 کشتارشدند نتایج نشان داد که افزودن کافئین و ترانس سینمآلدهید تأثیر معنی‌داری بر ریخت شناسی ژژنوم در 21 و 42 روزگی بر طیور گوشتی ندارد. بطور کلی مکمل سازی جیره در جوجه گوشتی با کافئین و سینمالدهید تأثیر معنی‌داری بر روی ریخت شناسی ژژنوم در شرایط نرمال و استری در سطح معنی داری 95 درصد ندارد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, کافئین, سینمآلدهید, ریخت شناسی روده .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043621,
author = {پورنیا, خشایار and کرمانشاهی, حسن and باسامی, محمدرضا},
title = {تأثیر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر ریخت شناسی ژژنوم جوجه گوشتی نر تحت شرایط استرس القایی با دگزامتازون},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، کافئین، سینمآلدهید، ریخت شناسی روده .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر ریخت شناسی ژژنوم جوجه گوشتی نر تحت شرایط استرس القایی با دگزامتازون
%A پورنیا, خشایار
%A کرمانشاهی, حسن
%A باسامی, محمدرضا
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]