چهاردهمین کنگره ملی خوردگی , 2013-05-14

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین با استفاده از روش تاگوچی )

نویسندگان: رضا عارفی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلی آنیلین به عنوان یک پلیمر هادی و بازدارنده خوردگی در ابعاد نانو با استفاده از روش میکروامولسیون معکوس سنتز شده است. از میان عوامل فرآیندی موثر بر سنتز این ذرات، تاثیر چهار عامل مهم تر شامل غلظت مونومرهای آنیلین، نسبت غلظت اکسید کننده به مونومرآنیلین، نسبت غلظت سورفکتانت به مونومرهای آنیلین و دمای واکنش انتخاب شده است. سپس از روش تاگوچی برای طراحی آزمایشات در چهار سطح استفاده شده است. نتایج تصویر برداری های الکترونی نشان دهنده موفقیت در سنتز نانو ذرات پلی آنیلین با ابعاد کمتر از 30 نانومتر و مورفولوژی کروی است. سپس تاثیر و برهمکنش عوامل انتخاب شده بر هدایت الکتریکی پلی آنیلین با استفاده از روش های آماری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نتایج بدست آمده، یک ترکیب بهینه از چهار عامل فرآیندی تاثیر گذار بر هدایت الکتریکی و خواص ضد خوردگی بازدارنده پلی آنیلین تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, پلی آنیلین, خوردگی, بازدارنده, نانو ذرات, تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043630,
author = {عارفی نیا, رضا},
title = {بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین با استفاده از روش تاگوچی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی خوردگی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی آنیلین، خوردگی، بازدارنده، نانو ذرات، تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین با استفاده از روش تاگوچی
%A عارفی نیا, رضا
%J چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
%D 2013

[Download]