هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07

عنوان : ( اصلاح دریچه خودکار هیدرولیکی فلپ و ارائه ی مدل هیدرولیکی و روش طراحی دریچه اصلاح شده )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به ارائه ی مدلی هیدرولیکی از دریچه ی خودکار هیدرولیکی بیگی من یا دریچه ی فلپ که برای کنترل سطح آب بالا دست در شبکه های انتقال آب استفاده می شود پرداخته ایم. در اینجا دریچه ی مذکور به لحاظ ساختار شبیه به دریچه ی کرامپ می باشد و به لحاظ عملکرد مانند دریچه ی خودکار فلپ، بصورت ممان حاصل از وزن دریچه عمل می کند در دریچه های خودکار فلپ نیروی فشار، نیروی باز کننده دریچه می باشد که از مزایای این دریچه های خودکار می توان به سادگی طراحی و اجرای آن در شبکه های انتقال آب اشاره کرد ولی از مهمترین معایب آنها می توان به ایجاد لرزه و کاویتاسیون در پای سرریزی که در یچه روی آن قرار می گیرد در دبی های پایین اشاره کرد. نمونه اصلاح شده ی این دریچه در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت و این معایب نیز رفع شد. همچنین مقایسه بین این دو دریچه خودکار نشان دهنده ی کارآمدی نمونه ی اصلاح شده می باشد. در این مقاله با اصلاح ساختار این نوع دریچه باعث کاهش نوسان و لرزه در دریچه و نیز جلوگیری از ایجاد امواج در بالادست آن شده ایم. ارائه الگوریتمی که مراحل طراحی و اجرای این دریچه را شرح می دهد و نیز کارآمدی این الگوریتم نیز ملاحظه می شود.

کلمات کلیدی

, دریچه ی اصلاح شده ی فلپ, دریچه خودکار هیدرولیکی, لنگر باز کننده,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043672,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {اصلاح دریچه خودکار هیدرولیکی فلپ و ارائه ی مدل هیدرولیکی و روش طراحی دریچه اصلاح شده},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {دریچه ی اصلاح شده ی فلپ، دریچه خودکار هیدرولیکی،لنگر باز کننده،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح دریچه خودکار هیدرولیکی فلپ و ارائه ی مدل هیدرولیکی و روش طراحی دریچه اصلاح شده
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
%D 2014

[Download]