چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2014-02-25

عنوان : ( مقایسه مدل کلاسیک دریچه خودکار هیدرولیکی ولاگتر با مدل اصلاح شده ی آن تحت شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خودکار سازی سیستم های انتقال آب به جهت کاهش هزینه های کارگر،افزایش راندمان انتقال، توزیع و کاربرد از گذشته مورد توجه محققین بوده است در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی عملکرد هیدرولیکی دریچه خودکار هیدرولیکی ولاگتر بپردازیم. در این مطالعه با تغییر در ساختار این دریچه تاثیر آن را بر روی عملکرد دریچه بررسی نموده ایم بطوریکه ملاحظه خواهد شد در دریچه ولاگتر کلاسیک با افزایش دبی شاهد باز شدگی های کمتر دریچه هستیم و درواقع برای مقایسه می توان گفت در یک دبی ثابت باز شدگی دریچه خودکار اصلاح شده بیشتر از دریچه کلاسیک می باشد و این باعث کاهش سرعت آب در مقطع زیر دریچه می شود و شاهد از بین رفتن کاویتاسیون در دبی های پایین در زیر دریچه خواهیم بود. همچنین به بررسی نیروی وارد شده از طرف جریان بر دریچه پرداختیم و ملاحظه شد که در لحظه باز شدن دریچه نیروی زیادی برای باز نمودن دریچه ولاگتر کلاسیک لازم است که برای دریچه اصلاح شده چنین نمی باشد. از این لحاظ استفاده از دریچه ولاگتر اصلاح شده دارای راندمان بالاتر می باشد.

کلمات کلیدی

, دریچه ولاگتر, دریچه اصلاح شده, عملکرد هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043675,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {مقایسه مدل کلاسیک دریچه خودکار هیدرولیکی ولاگتر با مدل اصلاح شده ی آن تحت شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {دریچه ولاگتر، دریچه اصلاح شده، عملکرد هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مدل کلاسیک دریچه خودکار هیدرولیکی ولاگتر با مدل اصلاح شده ی آن تحت شرایط آزمایشگاهی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
%D 2014

[Download]