اولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب , 2014-01-30

عنوان : ( مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد )

نویسندگان: علی ربیعی مقدم , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , علی نقی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خودکار سازی سیستم های انتقال و توزیع آب به جهت کاهش هزینه های کارگر،افزایش راندمان انتقال، توزیع و کاربرد مورد توجه محققین بوده است. در این تحقیق به مقایسه عملکرد هیدرولیکی دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و دریچه فلپ اصلاح شده پرداختیم. در این تحقیق با تغییر در ساختار این دریچه تغییرات هیدرولیکی بوجود آمده در رژیم جریان و تغییرات فیزیکی دریچه در مقابل جریان های خروجی از زیر آن را بررسی نمودیم. با توجه به مقایسات صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که ضریب دبی در هر دو دریچه با افزایش عدد فرود افزایش و با افزایش نسبت باز شدگی دریچه به عمق بالادست و نیز افزایش زاویه چرخش دریچه کاهش می یابد. همچنین در دریچه اصلاح شده عدد فرود جت خروجی کمتر و این سبب می شد که سرعت جت خروجی کاهش یابد، همچنین جریان منطبق با شکل سازه خارج می شد و این امر باعث از بین رفتن پدیده کاویتاسیون و لرزش دریچه می شد. روابط ارائه شده برای هر دو دریچه دارای خطایی کمتر از 10 درصد می باشد

کلمات کلیدی

, دریچه فلپ کلاسیک, دریچه فلپ اصلاح شده, هیدرولیک جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043676,
author = {ربیعی مقدم, علی and خداشناس, سعیدرضا and اکبرزاده, محمدرضا and ضیائی, علی نقی},
title = {مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد},
booktitle = {اولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دریچه فلپ کلاسیک، دریچه فلپ اصلاح شده، هیدرولیک جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد
%A ربیعی مقدم, علی
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اکبرزاده, محمدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%J اولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب
%D 2014

[Download]