تاریخ و فرهنگ, دوره (44), شماره (89), سال (2013-3) , صفحات (63-84)

عنوان : ( بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندران )

نویسندگان: مهدی حسن زاده , پیمان ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه آثار بر جا مانده از فرهنگ ایران قبل از اسلام و پس از آن، گویای این واقعیت است که داشتن موی سر و صورت در فرهنگ ایرانیان نکتۀ منفی محسوب نمی شده است. چهرۀ بزرگان و مردم عوام ، پادشاهان هخامنشی و پادشاهان و روحانیان ساسانی نشان می دهد که در ایران قبل از اسلام تراشیدن موهای سر و صورت، بجز موارد معدود، تقریبا ناشناخته بوده است. در قرون اولیۀ پس از اسلام نیز با توجه به گزارش‌های مربوط به توصیف سیمای پیامبر اکرم (ص) و نیز تأثیرپذیری ایرانیان از این سنت، پذیرش رواج رسم چهارضرب در میان ایرانیان تازه مسلمان ممکن نیست. اما با ظهور قلندران، با افرادی روبرو می شویم که موهای سر، صورت و ابروان خود را تراشیده و در اصطلاح چهارضرب می کردند. دلایل متعددی همچون حضور بوداییان در شرق ایران در قرون اولیۀ اسلامی و پای بندی ایشان به چهارضرب، شناخت ایرانیان مسلمان و قلندریه از ایشان، نیت تقریبا مشابه هر دو گروه از عمل چهارضرب و حمل سنگ و استره توسط هر دو گروه نشان می‌دهد که به احتمال قوی چهارضرب قلندریه تحت تأثیر دین بودایی و راهبان آن بوده است

کلمات کلیدی

, ملامتیه, قلندریه, دین بودایی, چهارضرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043677,
author = {حسن زاده, مهدی and ابوالبشری, پیمان},
title = {بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندران},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2013},
volume = {44},
number = {89},
month = {March},
issn = {2228-706x},
pages = {63--84},
numpages = {21},
keywords = {ملامتیه، قلندریه، دین بودایی، چهارضرب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندران
%A حسن زاده, مهدی
%A ابوالبشری, پیمان
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706x
%D 2013

[Download]