رخساره های رسوبی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (244-259)

عنوان : ( بررسی تغییرات پالیواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) بر اساس نانوپلانکتون های آهکی )

نویسندگان: الهام مجتهدین , فاطمه هادوی , راضیه لک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعدادی از نمونه های رسوبات سطحی بستر دریای عمان (منطقه سیریک) انتخاب و پس از آماده سازی و عکس برداری از نانوپلانکتون های اهکی آن ها مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, پالیواکولوژیکی, نانوپلانکتون های آهکی, پروداکتیویتی, دریای عمان, سیریک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043678,
author = {مجتهدین, الهام and هادوی, فاطمه and راضیه لک},
title = {بررسی تغییرات پالیواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) بر اساس نانوپلانکتون های آهکی},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-787X},
pages = {244--259},
numpages = {15},
keywords = {پالیواکولوژیکی، نانوپلانکتون های آهکی، پروداکتیویتی، دریای عمان، سیریک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات پالیواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) بر اساس نانوپلانکتون های آهکی
%A مجتهدین, الهام
%A هادوی, فاطمه
%A راضیه لک
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2014

[Download]