اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط , 2014-03-05

عنوان : ( بررسی و تحلیل موانع مدیریتی زنان در مناطق روستایی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , سیده تکتم بهشتی مسئله گو , نسرین رودمعجنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون تردید مدیران روستایی فرآیند سازماندهی، هدایت جامعه و برنامه ریزی برای روستا را برعهده دارند. در این میان مدیران مستقر در روستاها به عنوان مدیریت جرایی، دارای نقش بسیار تاثیرگذار در پیاده سازی برنامه های توسعه روستایی دارند. تاکنون اغلب مدیران روستایی در کشور را مردان تشکیل داده و در چندین سال اخیر زنان نیز با وجود محدودیت های مختلف در جامعه روستایی، علاقه مند به شرکت در زمینه های مدیریتی روستا در قالب شوراها یا دهیاران روستایی هستند. با وجود اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت روستایی کشور، نقش قابل توجهی در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی روستاها به عهده دارند اما در زمینه مدیریت روستا دارای موانع مختلفی می باشند که از انگیزه های آنان برای ورود به عرصه مدیریت روستا کاسته است. اما نکته اساسی این است تسلط دیرینه مردان بر ساختارهای اداری به مثابه مهمترین عامل در ایجاد سقف شیشه ای و نیز سایر عوامل موثر همانند رواج فرهنگ و زبان مردانه، مشغله های روزمره زنان در امور خانواده این راه را برای زنان دشوار ساخته است. لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهمترین موانع حضور زنان در مسئولیت مدیریتی روستاها است. بر این اساس این مطالعه از طریق روش شناسی تحلیلی- تبیینی و کتابخانه ای در تلاش برای پاسخگویی به این سوال کلیدی می باشد که: عمده ترین موانع مدیریتی زنان در مناطق روستایی چه عواملی هستند؟ برای پاسخگویی به این سوال ابتدا با مروری بر ادبیات نظری تحقیق، مهمترین موانع مشارکت زنان در مدیریت روستایی شناسایی و از طریق آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داده که در بین موانع 10 گانه بررسی شده، بیشترین میانگین متعلق به عامل " باورهای خرافی اجتماعی در رابطه با فعالیت ادارای زنان " با میانگین 43/4 می باشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت روستایی, دهیاران, شوراها, زنان, مدیران روستا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043691,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and صادقلو, طاهره and بهشتی مسئله گو, سیده تکتم and رودمعجنی, نسرین},
title = {بررسی و تحلیل موانع مدیریتی زنان در مناطق روستایی},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط},
year = {2014},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {مدیریت روستایی، دهیاران، شوراها، زنان، مدیران روستا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل موانع مدیریتی زنان در مناطق روستایی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A صادقلو, طاهره
%A بهشتی مسئله گو, سیده تکتم
%A رودمعجنی, نسرین
%J اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
%D 2014

[Download]