همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی , 2014-05-14

عنوان : ( ظرفیت های گردشگری در توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی فرامرزی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد سریع گردشگری به مثابه صنعت، موجب شده تا بسیاری از کشورها گردشگری را مولفه مهمی در رشد و توسعه ابعاد مختلف بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی بدانند. توسعه گردشگری در کشورها علاوه بر تاثیرگذاری در رشد اقتصادی، عامل مهمی در تبادلات میان فرهنگی در جنبه های مختلف می باشد. بر این اساس در جهان امروز، کشورها با تاکید بر ابعاد مختلف گردشگری، از ظرفیت آن برای معرفی بهینه کشور و بهبود وجهه ملی خود در حوزه های مختلف بهره های فراوان می برند. یکی از بخشهایی که می تواند از طریق توسعه گردشگری و بکارگیری ظرفیتهای آن مورد توجه بیشتر قرار گیرد، آموزش عالی برای گردشگران خارجی می باشد. بعبارتی گردشگری می تواند وجهه و تصویر روشن و دقیقی از توانمندیها و پتانسیلهای آموزش عالی در سطح فرامرزی ارائه داده و زمینه های توسعه آن را فراهم سازد. لذا هدف مطالعه شناسایی ظرفیتهای گردشگری در توسعه و ارتقاء وجهه و تصویر نظام آموزش عالی برای گردشگران خارجی می باشد. بر این اساس این مطالعه از طریق روش شناسی تحلیلی- تبیینی و کتابخانه ای در تلاش برای پاسخگویی به این سوال کلیدی می باشد که: توسعه گردشگری به ویژه گردشگری خارجی چه ظرفیتهایی برای ارتقاء وجهه و تصویر آموزش عالی کشور در مناطق فرامرزی دارد؟ برای پاسخگویی به این سوال ابتدا به ظرفیتهای توسعه گردشگری خارجی در قالب برند پرداخته شده و سپس توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی در بین گردشگران برای جذب دانشجوهای خارجی و یا ایجاد واحدهای دانشگاهی در کشورهای دیگر و یا تبادلات دانشجو تمرکز گردیده تا در نهایت نقاط قوت و تاثیرگذار توسعه گردشگری در ارتقاء تصویر آموزش عالی فرامرزی از طریق مدل مفهومی مشخص گردد. زیرا وجهه استنباط شده مثبت و قوی از نظام آموزش عالی در بین گردشگران خارجی، عاملی برای کسب مزیتهای رقابتی در میان نظامهای آموزش عالی منطقه ای و حتی بین المللی می باشد.

کلمات کلیدی

, توسعه گردشگری, آموزش عالی, وجهه یا تصویر ذهنی, کشورهای فرامرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043695,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and صادقلو, طاهره},
title = {ظرفیت های گردشگری در توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی فرامرزی},
booktitle = {همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه گردشگری، آموزش عالی، وجهه یا تصویر ذهنی، کشورهای فرامرزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ظرفیت های گردشگری در توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی فرامرزی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A صادقلو, طاهره
%J همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی
%D 2014

[Download]