علوم آب و خاک, دوره (18), شماره (68), سال (2014-7) , صفحات (243-254)

عنوان : ( تعیین نقاط حساس (Hotspots) عنصر سرب در خاک های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورن )

نویسندگان: حسین کریمی , امیر فتوت , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , مائده شیرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر به دلیل افزایش جمعیت شهرنشینی و تغییر در الگوی مصرفی انسان ها، خاک های با کاربری شهری، صنعتی و کشاورزی در معرض آلاینده های مختلف ی مانند عناصر سنگین قرار گرفته اند. عنصر سرب به عنوان یکی از این عناصر شناخته شده و سمیت آن باعث مشکلاتی در سلامتی انسان می گردد. این پژوهش با هدف تعیین نقاط حساس سرب با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورن در زیرحوضه کشف رود صورت پذیرفته است. تعداد ۲۶۱ نمونه خاک سطحی به روش شبکه بندی نامنظم نمونه برداری و مقدار کل سرب آنها اندازه گیری شده است . نتایج نشان می دهد با توجه به مثبت بودن شاخص جامع مورن مشاهدات سرب در سطح اطمینان بیش از ۹۹ درصد دارای همبستگی مکانی از نوع خوشه ای می باشند. بر اساس شاخص منطقه ای مورن نیز تعداد ۱۵ نمونه در سطح اطمینان بیش از ۹۹ درصد به عنوان نقاط حساس معرفی که این نقاط در ناحیه جنوب شرقی حوضه مطالعاتی واقع شده اند . علاوه بر این نتایج ناشی از حذف نمونه های پرت نیز نشان دهنده امتداد موقعیت نقاط حساس به سمت غرب شهر مشهد می باشد. از علل قرار گرفتن این نواحی به عنوان نقاط حساس می توان مواردی مانند وجود کاربری شهری، جهت وزش باد غالب منطقه و نزدیکی این ناحیه به فرودگاه مشهد را معرفی نمود.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی, همبستگی مکانی, آلودگی سرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043720,
author = {کریمی, حسین and فتوت, امیر and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and شیرانی, مائده},
title = {تعیین نقاط حساس (Hotspots) عنصر سرب در خاک های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورن},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2014},
volume = {18},
number = {68},
month = {July},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {243--254},
numpages = {11},
keywords = {پهنه بندی، همبستگی مکانی، آلودگی سرب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین نقاط حساس (Hotspots) عنصر سرب در خاک های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورن
%A کریمی, حسین
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A شیرانی, مائده
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2014

[Download]