فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (7), سال (2014-10) , صفحات (17-26)

عنوان : ( تاثیر جریان ضربانی خون بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با دانسیته پایین در سرخرگ کاروتید با دیواره چندلایه دارای پلاکهای آتروسکلروتیک )

نویسندگان: امین دیرانلو , حمید نیازمند , یاسر مصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرات چربی محلول در خون از جمله لیپوپروتئینها با دانسیته پایین عامل بروز بسیاری از بیماریهای قلبی- عروقی هستند. افزایش میزان این مواد چرب در خون، سلامت فرد را به مخاطره انداخته و احتمال بروز سکته های قلبی و مغزی را بالا می برد. به منظور خون رسانی به تمام بافت های بدن، قلب خون را به شکل ضربانی و با فشار بالایی به رگهای مختلف می فرستد. بنابراین ذرات چربی محلول در خون به تمام نقاط بدن پخش می شوند. سرعت و فشار جریان ضربانی خون که در اثر انقباض و انبساط قلب حادث می شود، بر روی همودینامیک خون و انتقال جرم ذرات چربی در رگها تاثیرگذار می باشد. در این مقاله انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با دانسیته پایین در سرخرگ با دیواره چهارلایه به همراه پلاکهای آتروسکلروتیک تحت جریان ضربانی خون به طور عددی بررسی شده است. به منظور اعمال جریان ضربانی خون، از پالسهای حقیقی سرخرگ کاروتید مشترک برای سرعت و فشار که به روش آلتراسوند حاصل شدهاند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که جریان ضربانی به طور قابل توجهی غلظت ذرات لیپوپروتئین را در داخل سرخرگ افزایش میدهد و الگوهای نوسانی جالبی را به وجود می آورد. همچنین جریان نوسانی در مناطق بعد از گرفتگی، دارای جریانهای چرخشی قابل توجهی می باشد که موجب کاهش غلظت سطحی محلی در این نواحی می شود.

کلمات کلیدی

, جریان ضربانی, لیپوپروتئینها با دانسیته پایین, سرخرگ با دیواره چندلایه, پلاکهای آتروسکلروتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043721,
author = {دیرانلو, امین and نیازمند, حمید and مصری, یاسر},
title = {تاثیر جریان ضربانی خون بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با دانسیته پایین در سرخرگ کاروتید با دیواره چندلایه دارای پلاکهای آتروسکلروتیک},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {7},
month = {October},
issn = {****-0011},
pages = {17--26},
numpages = {9},
keywords = {جریان ضربانی، لیپوپروتئینها با دانسیته پایین، سرخرگ با دیواره چندلایه، پلاکهای آتروسکلروتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جریان ضربانی خون بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با دانسیته پایین در سرخرگ کاروتید با دیواره چندلایه دارای پلاکهای آتروسکلروتیک
%A دیرانلو, امین
%A نیازمند, حمید
%A مصری, یاسر
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]