نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین , 2014-03-15

عنوان : ( تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای )

نویسندگان: کاظم دهقانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین سازه ای که در محل ساختگاه سد احداث می شود، تونل انحراف آب می باشد. تونل انحراف آب سد حاجیلرچای به منظور انحراف مسیر آب و آماده کردن ساختگاه سد جهت عملیات سدسازی در حال اجرا می باشد که طول آن 314 متر و قطر آن4/6 متر بوده و مقطع آن به صوردت نعل اسبی می باشد. این تونل با هدف انحراف مسیر آب در جناح چب سد قرار گرفته است. جنس سنگ های مسیر تونل غالبا آذرین و رسوبی بوده و بیشتر شامل آندزیت، سنگ های آذر آواری(پیروکلاست) با ناپیوستگی های زیاد و مقاومت کم و سنگ های رسوبی با مقاومت نسبتا خوب می باشد. در این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از طبقه بندی توده سنگ های مسیر تونل به دو روش RMR و Q سیستم نگهدارنده مناسب برای زون های مختلف پیشنهاد شده اسست. همچنین با استفاده از وضعیت ناپیوستگی ها در مسیر تونل و با استفاده از نرم افزار Unwedge v3.005 به بررسی ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوه های ایجاد شده در مسیر تونل نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, تونل انحراف, سد حاجیلری چای, سیتم نگهدارنده, Unwedge v3.00
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043728,
author = {دهقانی, کاظم and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای},
booktitle = {نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تونل انحراف، سد حاجیلری چای، سیتم نگهدارنده، Unwedge v3.00},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای
%A دهقانی, کاظم
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین
%D 2014

[Download]